Zvolte si typ nemovitosti
Výtah
Balkón/Terasa/Lodžie
Parkování
Financování
Výhled
Novostavba
Garantovaný výnos

Hlavní město Nikósie

Hlavní město Nikósie

Hlavním a zároveň největším městem Kyperské republiky je Nikósie (Nicosia, řecky Lefkosia). Nachází se ve vnitrozemí. Město je v centru rozdělené hraniční demilitarizovanou zónou na řeckou a tureckou část – je jediným rozděleným hlavním městem v Evropě.

Staré město

Centrum města, stará „Chora“, obklopená hradbami ze 16. století, s muzei, starými kostely a středověkými budovami, si zachovává poklidnou atmosféru minulých let. Není nikterak rozlehlé a dá se projít pěšky.

Historie města sahá až do doby bronzové. Ve starověku a v raně křesťanských dobách bylo známé jako Ledra. Od pozdně byzantského období (11. století) je hlavním městem Kypru. Lusignanové jej proměnili v honosné město s královskými paláci a kostely.

Za hradbami staré Nikósie vyrostlo nové moderní město. Obě části se prolínají a skvěle doplňují. V Nikósii jsou dva hraniční přechody do turecké oblasti:
jeden se nachází na hlavní pěší zóně Ledras Street a je pouze pro pěší;
druhý leží na předměstí a je určen pro motorová vozidla.

Benátské hradby

Historický střed města je od 16. století obklopen masivními hradbami, které jsou uskupeny do pravidelného dvanáctiúhelníku a vchází se do nich třemi hlavními branami.

V roce 1567 se Benátčané rozhodli město opevnit a pověřili italské vojenské inženýry Giulia Savorgnana a Francesca Barbaro, aby navrhli nové opevnění. Středověké opevnění, které inženýři považovali za nedostatečné pro obranu města, bylo zbořeno, aby uvolnilo místo novým hradbám.

Benátčané také zbourali několik domů, kostelů a paláců uvnitř města i budovy ležící vně nových hradeb, a to jak kvůli získání stavebního materiálu, tak kvůli lepšímu zornému poli pro obranu města.

Katedrála sv. Jana

Ve starém centru Nikósie, městečku se zužujícími se uličkami uzavřenými v kolosálním prstenci benátských hradeb, stojí gotická katedrála svatého Jana, sídlo kyperského řeckého pravoslavného arcibiskupa.

St. John's Cathedral je hlavní řeckokatolický kostel ve městě. První zmínky lze nalézt již v 11. století. Vznik současné stavby je datován do 14. století, avšak roku 1662 byl kompletně rekonstruován.

Na rozdíl od záměrně skromného exteriéru, který vyžadovala osmanská nadvláda, je pozlacená dřevěná výzdoba a světlý interiér osvětlený křišťálovými lustry obzvlášť zdobný. Dřevořezba pokrytá plátkovým zlatem je v nejlepší tradici kyperského řemesla 18. století a zůstává jediným kostelem v Lefkosii, v němž se dochovaly celé vnitřní fresky.

Mešita Selimiye

Mešita Selimiye je nejen nejkrásnější mešitou v Nikósii, ale také největší a nejnavštěvovanější ze všech.

Původně římskokatolická katedrála v Ayia Sofia, je nejstarší a jednou z nejlepších ukázek gotického umění na Kypru, dílo francouzských zedníků, kteří doprovázeli křížové výpravy. Zvláště zajímavé jsou monumentální hlavní dveře a vytesané kamenné okno nad nimi.

Tato stavba se nachází v turecké části města. Má za sebou pestrou historii – ve 13. století byla vystavěna jako křesťanská katedrála svaté Sofie, pak byla několikrát přestavěna a v 16. století, když Osmané obsadili město, získala podobu mešity se dvěma minarety, včetně muslimského vybavení interiéru.

Zpět na Kypr