Zvolte si typ nemovitosti
Výtah
Balkón/Terasa/Lodžie
Parkování
Financování
Výhled
Novostavba
Garantovaný výnos

Jak probíhá kupní proces při koupi nemovitosti v Albánii?

Jak probíhá kupní proces při koupi nemovitosti v Albánii?

Jak probíhá kupní proces při koupi nemovitosti v Albánii?

Cizinci mohou nakupovat nemovitosti, vyjma pozemků, které nejsou spjaty s budovou, v Albánii za stejných podmínek jako Albánci.

Nicméně existuje i způsob, jak může cizinec nakoupit půdu.

O tom jak postupovat při koupi nemovitosti v Albánii se dozvíte více v detailu článku.

Postupuje se v těchto krocích:

Zpravidla se uzavře rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní, při jejím podpisu se uhradí dohodnutá suma jako rezervace (její výše záleží na dohodě).

Následně notář ještě jednou zkontroluje náležitosti jako je katastr, původ nemovitosti, stavební povolení atd.

Když jsou splněny všechny náležitosti, je podepsána u notáře dvojjazyčná (v albánštině a angličtině) kupní smlouva, za jejíž správnost ručí notář. Kupující nemusí být přítomen, může někomu dát plnou moc s apostilou, aby jej zastupoval při podpisu.

Následně kupující uhradí kupní cenu, respektive její zbývající část do notářské úschovy.

Notář po obdržení prostředků registruje smlouvu na katastru.

Po zapsání na katastru zpravidla do 30 dnů (lze uspíšit) uvolňuje notář peníze ve prospěch prodávajícího a kupující se stává majitelem nemovitosti.

Kupující neplatí při nabytí nemovitosti žádnou daň.

Zpět na Albánie